Κάλεσμα από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής για ενότητα

Samedi, 2 juillet, 2016 - 23:00

"Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να γίνουμε η φωνή του Χριστού για να χρησιμοποιήσουμε την ελευθερία που μας δίδει για να προσφέρουμε αλήθεια, χάρη και αιώνια ζωή σ’ έναν μεταβαλλόμενο κόσμο" αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμά του για την αμερικανική επέτειο ανεξαρτησίας της 4ης Ιουλίου ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος

Αναλυτικά:

4 Ιουλίου 2016
Ημέρα Ανεξαρτησίας

Προς τους Σεβασμιωτάτους και Θεοφιλεστάτους Αρχιερείς, τους Ευλαβεστάτους Ιερείς και Διακόνους, τους Μοναχούς και Μοναχές, τους Προέδρους και Μέλη των Συμβουλίων των Ελληνορθοδόξων Κοινοτήτων, των Διακεκριμένων Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τα Ημερήσια και Απογευματινά Σχολεία, τις Φιλοπτώχους Αδελφότητες, την Νεολαία, τις Ελληνορθόδοξες Οργανώσεις και ολόκληρο το Χριστεπώνυμον πλήρωμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Προσφιλείς Αδελφοί και Αδελφές εν Χριστώ,

Καθώς εορτάζουμε την ετήσια επέτειο της Ημέρας Ανεξαρτησίας,
Ιεράρχες, κληρικοί και λαικοί από ολόκληρη την Αρχιεπισκοπή συγκεντρωνόμεθα στην πόλη Nashville για την 43η Διετή Κληρικο-Λαική Συνέλευσή μας. Βεβαίως, συναντώμεθα για να αντιμετωπίσουμε ανάγκες και να εξερευνήσουμε δυνατότητες στη ζωή της Εκκλησίας μας στην Αμερική. Συγκεντρωνόμεθα, επίσης, ενώπιον του Θεού εστιάζοντας σ’ ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο καθοδηγεί και προσφέρει προκλήσεις στο έργο της διακονίας μας: Είσθε η Φωνή του Χριστού σ’ έναν Μεταβαλλόμενο Κόσμο. Την ημέρα αυτή και στον εορτασμό μας της ελευθερίας που απολαμβάνουμε σ’ αυτή την χώρα, η φωνή του Χριστού πρέπει να διαδίδεται από μας έτσι ώστε όλοι να γνωρίσουν το αληθινό βάθος και την πνευματική δύναμη της ελευθερίας που έχουμε εν Αυτώ.

Η ελευθερία μας εν Χριστώ είναι ελευθερία από τα δεσμά της αμαρτίας. Με την χάρη, την συγχώρηση και την δύναμη της παρουσίας Του και διά της πίστεώς μας, είμεθα ελεύθεροι να ζήσουμε την ζωή όπως την δημιούργησε ο Θεός. Είμεθα ελεύθεροι σε κοινωνία μαζί Του να ξαναδούμε την εικόνα Του ίνα ζωήν έχωμεν και περισσόν έχωμεν (Ιωάν. 10:10).

Η εν Χριστώ ελευθερία μας είναι ελευθερία από την αιχμαλωσία του θανάτου. Η ελευθερία αυτή μας δίδεται ως δώρο από τον Θεό. Μέσα από την δύναμη της αναστάσεώς Του, της δυνάμεώς Του να δημιουργή και να δίδη ζωή, ο Κύριός μας μας ελευθερώνει από τα δεσμά του θανάτου στην τέλεια ελευθερία της σωτηρίας. Ο Ιησούς είπε, τούτο γαρ εστιν το θέλημα του Πατρός μου, ίνα πας ο θεωρών τον Υιόν και πιστεύων εις Αυτόν έχη ζωήν αιώνιον και αναστήσω Αυτόν εγώ εν τη εσχάτη ημέρα (Ιωάν. 6:40).

Η εν Χριστώ ελευθερία μας είναι ελευθερία της μαρτυρίας, της υπηρεσίας και της προσφοράς του Ευαγγελίου και της φωνής Του σ’ έναν κόσμο με ανάγκες. Σε μία από τις πρώτες ενέργειές Του, ο Κύριός μας παρέστη στη συναγωγή στη Ναζαρέτ και διάβασε δημοσίως από το βιβλίο του Προφήτου Ησαΐα: Πνεύμα Κυρίου επ’εμέ ου είνεκεν έχρισέν με ευαγγελίσασθαι πτωχοίς, απέσταλκέν με, κηρύξαι αιχμαλώτοις άφεσιν και τυφλοίς ανάβλεψιν, αποστείλαι τεθραυσμένους εν αφέσει, κηρύξαι ενιαυτόν Κυρίου δεκτόν (Λουκ. 4:18-19).

Αυτή είναι η φωνή η οποία θα πρέπει να είναι η φωνή μας. Οι λόγοι Του πρέπει να ακούγονται και το Ευαγγέλιο να διαδίδεται δι’ όλων των πράξεών μας. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να γίνουμε η φωνή του Χριστού για να χρησιμοποιήσουμε την ελευθερία που μας δίδει για να προσφέρουμε αλήθεια, χάρη και αιώνια ζωή σ’ έναν μεταβαλλόμενο κόσμο.

Ζητώ τις προσευχές σας ώστε να έχουμε τις άφθονες ευλογίες του Κυρίου μας επί της Κληρικολαικής Συνελεύσεώς μας και του προγράμματός μας ώστε να προσφέρουμε την φωνή του Χριστού διά της μαρτυρία και της διακονίας μας ως Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Αμερική. Σας παρακαλώ επίσης να αναλογισθείτε τον τρόπο με τον οποίο προσφέρετε τη φωνή του Χριστού στη ζωή σας έτσι ώστε να μπορέσουν οι άλλοι να ακούσουν και να δούν Εκείνον και να χαρούν την άφθονη και αιώνια ζωή.

Με πατρική εν Αυτώ αγάπη,

† ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος