Πυρά κατά του Ναυπάκτου Ιερόθεο γιατί αρνήθηκε να υπογράψει κείμενο της Πανορθόδοξης Συνόδου

понедельник, 4 июля, 2016 - 00:00

Στην αντεπίθεση περνά το Φανάρι αναφορικά με τη στάση του μητροπολίτη Ναυπάκτου, κ. Ιερόθεου, για το επίμαχο κείμενο των σχέσεων της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τις λοιπές χριστιανικές Εκκλησίες

Σε άρθρο του ο κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος στο φιλοπατριαρχικό fanarion.blogspot.gr στο αναφέρει:

Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος με κείμενό του εξηγεί γιατί δεν υπέγραψε το κείμενο «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν Χριστιανικόν κόσμον», το οποίο εγκρίθηκε από την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδοξίας, που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη από 17 – 26 Ιουνίου 2016.
Στο κείμενό του αυτό, μάλιστα, μας λέει ότι, επίσης, «ἐξέφρασα τίς ἐπιφυλάξεις µου γιά τά κείµενα «Ἡ ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσµῳ» καί «Τό Μυστήριον τοῦ Γάµου καί τά κωλύµατα αὐτοῦ», σέ συγκεκριµένα σηµεῖα, τά ὁποῖα ἀνέπτυξα κατά τίς Συνεδριάσεις.»

Από όσα αναφέρει στο κείμενό του ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου εξάγονται αβίαστα τα εξής συμπεράσματα:

1. Είναι ο μοναδικός Μητροπολίτης της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος ο οποίος δεν υπέγραψε ένα κείμενο από τα εγκριθέντα και επιφυλάχθηκε για άλλα δύο. Ως εκ τούτου, αυτοαπομονώθηκε από την ίδια του την Εκκλησία.

2. Ακολούθησε –όπως ο ίδιος γράφει – την τακτική: «Ἐπέλεξα ἀπό τήν ἀρχή νά ἀποδεχθῶ τήν συµµετοχή µου στήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο ὡς µέλος τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀνέµενα ὅµως τίς ἀποφάσεις τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Μαΐου 2016 προκειµένου νά ἀποφασίσω τελικῶς γιά τό ἄν θά παραστῶ. Ὅταν διεπίστωσα ὅτι οἱ ἀποφάσεις τῆς Ἱεραρχίας ἦταν σηµαντικές καί ὁµόφωνες κατέληξα στό νά συµµετάσχω στήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο προκειµένου νά τίς ὑποστηρίξω.» Αυτό σημαίνει ότι η συμμετοχή του στην Σύνοδο δεν ήταν συνειδητή, καρπός της υπακοής του στην Εκκλησία, αλλά προϊόν ενός τακτικισμού. Αν οι αποφάσεις της Εκκλησίας στην οποία ανήκε δεν θα τον ικανοποιούσαν, δεν θα πήγαινε στην Σύνοδο. Αλλά ενώ η Σεβασμιότης του εβουλεύετο κενά, ο Κύριος εποίησε καινά τα πάντα!
3. Μας λέει ότι: «ἐάν ὑπέγραφα τό κείµενο αὐτό [για τις σχέσεις της Ορθοδοξίας με τον χριστιανικό κόσμο], στήν πράξη θά ἀρνιόµουν ὅλα ὅσα κατά καιρούς ἔχω γράψει σέ θέµατα ἐκκλησιολογίας ἐπί τῇ βάσει τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Καί αὐτό δέν µποροῦσα νά τό πράξω.» Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη η ακλόνητη βεβαιότητα του Μητροπολίτου Ναυπάκτου ότι γράφει «ἐπί τῇ βάσει τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.», ενώ οι «άλλοι» είναι «πλανεμένοι» κ.ο.κ. Άρα δεν δρα και δεν σκέπτεται Συνοδικά, αλλά εγωτικά! Το καταλάβαμε.

4. Εδέχθη «πιέσεις», μας λέει ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου: «Τοὐλάχιστον ἐγώ προσωπικά δέχθηκα σοβαρή πίεση καί ὑβριστική ἀντιµετώπιση ἀπό Ἱεράρχες γιά τήν στάση µου, πληροφορήθηκα δέ ὅτι πιέσεις δέχθηκαν καί ἄλλοι Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας µας. Καί ἐπειδή πάντοτε ἐνεργῶ µέ ψυχραιµία, νηφιαλιότητα καί ἐλευθερία, δέν µποροῦσα νά ἀποδεχθῶ τέτοιες ὑβριστικές πρακτικές.» Για να γίνει πιστευτός θα πρέπει να γίνει απόλυτα συγκεκριμένος. Μέχρι τότε, εμείς ξέρουμε τις παντοειδείς πιέσεις που άσκησε ο ίδιος σε αδελφούς του Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος, προκειμένου να εξοστρακίσουν αυτούς που υπέγραψαν ένα light κείμενο για την υπόθεση της Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, την οποία έλυσε τελικά ο Σεβασμιώτατος …φιλοκαλικώ και ησυχαστικώ τω τρόπω!...

5. Αν ίσχυε η αρχή ότι ο Επίσκοπος μεταφέρει στην Σύνοδο την γνώμη της τοπικής Εκκλησίας της οποίας προϊσταται, ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου διερωτήθηκε εν εαυτώ ποια ενδεχομένως θα ήταν η βούληση του ποιμνίου του για τα κείμενα που δεν υπέγραψε ή επιφυλάχθηκε; Γιατί λέγεται ότι ο ίδιος ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου είπε στην Σύνοδο ότι έχει υπογράψει άδειες μικτών γάμων. Μήπως έχει ιερολογήσει κιόλας;

Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου μας εξήγησε για ποιους λόγους «ἐνσυνειδήτως καί θεολογικῶς» αρνήθηκε την υπογραφή του. Θέλει μήπως να πει ότι οι αδελφοί του – ειδικά της Εκκλησίας της Ελλάδος – υπέγραψαν ασυνείδητα και αθεολόγητα;