Oplegging van digitalisering in de onderwijswereld

13.02.2022

Bron: https://rebelion.org/imposicion-digitalizadora-en-el-mundo-educativo/

Prof. Blanco spreekt hier over de situatie in Spanje. Het is duidelijk dat overal in Europa, ook in de Vlaamse Gemeenschap en natuurlijk in de Gemeenschap Wallonië-Brussel, de situatie zeer gelijkaardig is. De kritiek van Prof. Blanco is dus perfect relevant voor onze streken. Onze kinderen worden ook ernstig bedreigd door de nieuwe bepalingen en de huidige gezondheidssituatie, die inzet op afstandsonderwijs ten nadele van elke traditionele pedagogiek. Het is interessant op te merken dat Prof. Blanco het werk vermeldt van Prof. Manfred Spitzer die in Duitsland reeds lang de alarmbel luidde (RS).

Het is zo duidelijk dat het onderwijs in Spanje wordt geprivatiseerd dat niemand meer zegt "dit is mijn opinie", het wordt aanvaard als een natuurlijk proces waarover niet hoeft te worden gepraat. De onderwijsadministraties buigen gewillig en haastig voor de eisen van de grote technologische ondernemingen, de befaamde GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon en Microsoft).

Op een dwingende, zelfs bazige manier, wil de administratie de bevolking "digitaal geletterd" maken, te beginnen met de leraren. Zij zullen hun digitale "vaardigheden" moeten certificeren als ware het een vreemde taal (niveau B1 voor leraren). Maar het is een aanfluiting om een dergelijke uitdrukking, "alfabetisering", te gebruiken, want de taak die de Spaanse samenleving nog rest, een echte uitdaging voor de toekomst, is alfabetisering zonder meer: ervoor zorgen dat kinderen weten hoe ze een tekst van gemiddelde complexiteit moeten lezen, dat ze die tekst begrijpen en dat ze erover kunnen redeneren. Deze geletterdheid, en niet de digitale geletterdheid, is wat nodig is.

Zij laten boeken uit de scholen verdwijnen, in de stijl van de roman Fahrenheit 451, terwijl zij tegelijkertijd hun GAFAM-instrumenten opleggen om sub-normalen te produceren. Zij willen "digitale gealfabettiseerde" terwijl zij analfabeten voortbrengen, die ook ludopaten, webverslaafden, pornografen, hyperactieven en vele andere dingen zullen zijn. Achter de pandemie en de opsluitingen wrijven de beroemde GAFAM's zich in de handen, klaar om toepassingen en elektronische gadgets te leveren die ervoor zorgen dat een kind de hele dag aan een scherm gekluisterd zit, sociaal ver verwijderd van anderen, met fysieke barrières en ernstige affectieve en cognitieve beperkingen, maar, jawel, navelstreng verbonden met de virtuele Olympus.

De idiotenfabriek is in beweging. De cognitieve capaciteiten van de kinderen gaan ieder jaar verder achteruit en in het onderwijs is de doctrine van de "minimumtoets" (García-Page, president van Castilla-La Mancha, dixit) opgelegd. Het minimum slaagcijfer en per decreet: dat wil zeggen de verplichting om studenten die nooit iets nuttigs of waardevols hebben gedaan, en dus, arme duivel, onbekwaam zullen zijn voor een productief leven, met een goed cijfer te belonen.

Big tech krijgt dwangmatige verslaafden, digitale idioten, techno-afhankelijke hyperactieven, visuele myopen en intellectuele kortzichtigen, gokverslaafden en obsessieven, gewelddadigen en dommeriken, maar de techno-kapitalistische zaken gaan gewoon door. Het is een business omdat, bijvoorbeeld, dankzij programma's voor gedwongen integratie van tablets in het basisonderwijs (in Castilla-La Mancha het "Carmenta"-programma, dat naar verwachting zal worden uitgebreid tot het middelbaar onderwijs), Google elk jaar de profielen (en dus de gegevens) van duizenden kinderen in handen krijgt. Nieuwe weiden van waaruit een particulier en almachtig bedrijf informatie, geld en klanten krijgt. En dit alles met de zegen van pedagogen, inspecteurs, directeurs, leerkrachten en ook de ouders zelf...
Het is merkwaardig, maar op een willekeurige en ondoorzichtige manier ontmoedigt de administratie zelf het gebruik van Google-tools in andere onderwijsprogramma's en administratieve en communicatieve toepassingen, maar legt andere van een ander bedrijf op, bijvoorbeeld Microsoft Teams, enz... Wij zouden het een vernedering en een nederlaag vinden als Coca-Cola politie-uniformen zou sponsoren met zijn slogan erop gedrukt, of als Amazon zijn merk zou schilderen op de deur van openbare bibliotheken, ziekenhuizen of Spaanse legervliegtuigen, maar wij vinden het niet zo erg dat deze reuzen hun handen in ons onderwijssysteem steken, het in feite conditioneren. En zij conditioneren dit op autoritaire wijze, monopoliseren een pedagogische theorie en gooien modder en hoon over andere en bestempelen iedereen die dit alles in twijfel trekt als niets minder dan reactionair.

Enkele jaren geleden, toen dit verschijnsel zich nog niet met de huidige ruwheid had gemanifesteerd, schreef Dr. Mandred Spitzer een boek waarin hij waarschuwde voor de cognitieve, psycho-affectieve en pedagogische ramp die de "nieuwe technologieën" in de hersenen van de mensen veroorzaakten. De Duitse psychiater en neurobioloog wees, naast vele andere tegenslagen, op het verschijnen van luie hersenen, ongevoelig voor elke intellectuele inspanning. De hersenen zijn, net als alles wat organisch is, een levend systeem dat zijn capaciteiten moet ontwikkelen door inspanning en door te reageren op uitdagingen. Als wij het brein van een kind alleen een omgeving van eenvoudige antwoorden met een druk op de knop bieden, zal het gewend raken aan de wet van de minimale inspanning.
De domme verklaringen van een Minister van Onderwijs (alle Spaanse Ministers van Onderwijs van het Regime '78 zijn mijns inziens een nationale schande) tegen "het leren op school" zijn hetzelfde: idolatrie van de nieuwe technologieën. Het aanleren van "vaardigheden" in plaats van het bezitten van kennis, het reduceren van mensen tot het niveau van getrainde chimpansees die niet in de wereld komen om haar te kennen en te domineren maar om zich aan te passen aan de apparaten die particuliere bedrijven opleggen, en dat op een dwingende en onaantrekkelijke manier, waarbij zowel burgers als regeringen worden gedwongen. Deze laatsten, van hun kant is het niet bekend of zij naar behoren gezalfd zijn dan wel uit papanatisme en volgzaamheid jegens degenen die het echt voor het zeggen hebben, leggen in hoog tempo de "digitaliseringsagenda" op.

Geopolitica.ru heeft dit artikel gepubliceerd met toestemming van de auteur onder een Creative Commons licentie, met respect voor zijn vrijheid om het in andere bronnen te publiceren.