Scholz' reis naar China irriteert Atlantisten

07.11.2022

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz is vrijdag met een handelsdelegatie naar China gereisd. Hoewel Scholz zich herinnerde de verwachte mantra van de mensenrechten te bezingen, hebben de Anglo-Amerikaanse media het bezoek vooral bekritiseerd. De Britse krant The Telegraph hield bijvoorbeeld zwart op wit dat "Duitsland moet kiezen of het de kant van het Westen of van China kiest".

Met andere woorden, Duitsland en de rest van Europa zouden moeten kiezen of zij hun industrieën en economieën volledig afbouwen om de VS meer tijd als hegemon te geven, in plaats van de opkomst van China en andere mogendheden toe te staan de overgang naar een multipolaire wereldorde te maken.

De tegenstanders van het bezoek van Scholz aan China laten opnieuw zien wiens belangen zij vertegenwoordigen. De meeste mensen in China, Duitsland en Europa stonden niet bijzonder negatief tegenover het bezoek, omdat de praktische samenwerking tussen beide landen henzelf en ook het bedrijfsleven ten goede komt. Scholz werd vooral bekritiseerd door politieke commentatoren van de trans-Atlantische elite in de eurolanden en door geopolitieke manipulatoren in Washington en Londen.

Bezoeken op hoog niveau tussen China en Duitsland, en tussen China en de rest van Europa, zijn een normaal onderdeel van de politieke en economische betrekkingen. De voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel bezocht China twaalf keer tijdens haar ambtstermijn. Het standpunt van China is consequent geweest: Peking wil dat het Eurocontinent stabiel en welvarend blijft, in het voordeel van zowel Europeanen als Chinezen.

Zoals de heer Scholz zei in een artikel dat hij voor zijn bezoek schreef, leven we al in een multipolaire wereld, en is het de moeite waard voor Duitsland en andere eurolanden om banden te smeden met de nieuwe machtscentra die aan het ontstaan zijn. Het bezoek van Scholz zal naar verwachting een voorbeeld zijn voor andere Europese landen om hun beleid ten aanzien van China in evenwicht te brengen.

Er is gesuggereerd dat Scholz' reis naar Peking ook een tegenmaatregel zou zijn tegen het egocentrische beleid van de VS dat Duitsland en Europa naar de rand van een energiecrisis en economische ineenstorting heeft gedreven. In de geopolitieke nachtmerries van de strategen van het Anglo-Amerikaanse imperium zal Duitsland - en ten minste een deel van Europa daarmee - eindigen in een partnerschap met Rusland en China.

Het is opmerkelijk dat Scholz op zijn reis naar China vergezeld werd door een aantal Duitse industriëlen met een reële inbreng in de zaken van het land. Blijkbaar gaan ze niet aan de zijlijn zitten terwijl de hebzucht van Washington hun levenswerk vernietigt? Duitse terugtrekking uit China zou alleen de belangen van de VS dienen en de eigen industrie van Duitsland ernstige schade toebrengen.

Maar kan Duitsland, nog steeds bezet door de Amerikanen, een bondgenootschap sluiten met China? De Verenigde Staten dringen aan op een breuk met de "afhankelijkheid van China" en willen de confrontatie opvoeren door landen op te roepen "partij te kiezen" in de nieuwe wereld van blokken en hun visie van een "botsing der beschavingen".

Het uitbuitende beleid van de liberale orde in het Westen, dat de rest van de wereld onderdrukt, spreekt velen gewoon niet meer aan, en de arrogante verdeling in "democratieën" en "autocratieën" klinkt niet langer geloofwaardig tegenover de intimidatie en de machtsdeling van de Verenigde Staten. Hoewel de politieke elite van Finland graag in een Amerikaanse toekomst zou willen leven, liggen de zaken elders anders.

De aanhoudende "convergentie van crises" zal waarschijnlijk niet ophouden zolang de huidige internationale instellingen die de rol van de Verenigde Staten ondersteunen, niet zijn vervangen. China heeft zijn alternatieve structuren al gecreëerd, maar zal de overgang naar een nieuwe orde slagen te midden van de westerse oorlogspolitiek? Wordt de nieuwe wereldorde "socialisme of barbarij"?

Bron

Vertaling door Robert Steuckers