Verenigde Staten, een imperium zonder hoofd

25.02.2022

Wat de zeer ernstige ontwikkelingen in de Oekraïense crisis betreft, is Europa niet het slachtoffer van een door Biden opgezette valstrik.

Tenzij u de politieke analyse wilt reduceren tot een oefening in samenzweringen.

Europa is, als er al iets is, het slachtoffer van zijn eigen politieke zwakte, typisch voor een oud rijk in wanorde, dat wordt voorgesteld als een geschenk, en terwijl het zwicht voor de sterkste vijand, doet alsof, om zijn gezicht te redden, het eerbetoon aan de "barbaar" ...

Het geval van de Verenigde Staten is heel anders. Dat weet iedereen die de geschiedenis van de Amerikaanse buitenlandse politiek en cultuur kent. De analytische benadering om de reacties van de VS te begrijpen kan dus alleen maar structureel zijn. Roddels en complotten verdienen geen aandacht.

Historisch gezien hebben de Verenigde Staten tijdens en na de Tweede Wereldoorlog een maximale hegemoniale inspanning geleverd, door eerst op de uitdaging van de As en daarna op die van de Sovjet-Unie te reageren in het kader van een spel van actie en reactie: dus niet altijd even overtuigend, met tegenzin tot het laatste moment, gedreven door de gebeurtenissen.

Daarna hebben de Verenigde Staten, vooral in de twee fasen van Russische desorganisatie en reorganisatie, een reeks mislukkingen op hun conto staan (waaronder de twee "zegevierende" oorlogen in de Golf) die het resultaat zijn van een constitutieve, incapaciterende, of zo u wilt inadequate aarzeling om een imperiale rol te vervullen die - om het begrip te vereenvoudigen - zowel oorlog als naoorlogs omvat.

De laatste dertig jaar hebben veel analisten gesproken van een onwillig, aarzelend imperium, dat zijn oorzaken vindt in de morele cultuur van Amerika's autarkisch-isolationistische en democratisch-verlichte tradities.

Culturele tradities die ideologisch het hele Amerikaanse politieke toneel bestrijken, van Republikeins rechts tot Democratisch links (of liberaal zoals ze in de VS zeggen).

De enige uitzondering, die echter geen politieke regel maakt, was de NAVO-interventie in 1995 tegen Servië, door Clinton aan zijn Europese bondgenoten opgelegd. Voor het overige kunnen wij, zoals wij geschreven hebben, geenszins spreken van een imperiaal of imperialistisch beleid in de historische en sociologische zin.

Niet omdat het de Verenigde Staten ontbreekt aan de nodige militaire en economische middelen om het uit te voeren (zoals in Europa het geval is), maar meer eenvoudig omdat het hun aan een imperiale wil ontbreekt.

Zoals geschreven is, is het streven naar zachte, culturele, economische en sociale overheersing een heel andere zaak. Dit blijft, om zo te zeggen, een kwestie van record, zoals blijkt uit een zeker wijdverbreid amerikanisme, dat voor sommigen zelfs triomfantelijk is, maar dat alleen levensstijlen en consumptie omhelst.

Dit laatste kan al dan niet naar wens zijn, maar het staat in geen verhouding tot de keizerlijke, politieke en militaire wil: die harde kracht die de machtigste rijken in de geschiedenis altijd heeft bezield, een volmaakte combinatie van kracht en wil.

Daarom is de vraag anders. Er is geen samenzwering tegen Europa, maar gewoon weinig of geen wil om te vechten, om zijn imperiale macht hegemonisch te herbevestigen, met wapens in de vuist.

Vandaar de voor de hand liggende, maar steeds terugkerende tegenstelling, die zeer levend is in het establishment van de VS, en desoriënterend voor zijn bondgenoten, tussen de nominale taal van geschonden rechten en de werkelijke afwezigheid van politiek-militaire reacties, of in ieder geval, als ze geregistreerd worden, altijd haperingen.

Een tegenstelling die, wat de politieke belediging betreft, zijn hoogtepunt heeft bereikt, op het punt van het belachelijke te grenzen, deze nacht, na de Russische aanval. In antwoord op de bombardementen op het vliegveld van Kiev en andere strategische bases in Oekraïne, riep Biden opnieuw economische sancties in het leven.

Een onpolitieke houding, die een echte toestand van onmacht verraadt, vóór het keizerlijk, psychologisch en cultureel is. Een rampzalige geestelijke toestand. Of misschien nog erger. Want het is geen kwestie van pacifisme of dubbelhartigheid, maar, wij herhalen het, van de bijna precognitieve weigering om een imperiale rol uit te oefenen.

Vergeet de valstrikken van Washington... Wat wij hier hebben is een onwillig imperium, structureel onwillig.

Een economische reus die op zicht navigeert, en die helaas telkens weer laat zien wat hij werkelijk is: een imperium zonder hoofd.

Carlo Gambescia

 

Quelle: https://cargambesciametapolitics.altervista.org/stati-uniti-un-impero-acefalo/