Vladimir Poetin en het einde van de westerse wereld

25.06.2022

Vladimir Poetin heeft in een toespraak op het Economisch Forum van Sint-Petersburg zijn visie op de toekomst van Rusland en de wereld uiteengezet en het einde van de Amerika-centrische "unipolaire wereld" afgekondigd.

Er is geen weg terug voor Rusland, dus Poetin kan op zijn minst de feiten koud opnoemen. Voor sommigen is de "revolutie tegen de werelddictatuur van het Westen" begonnen. Poetin staat niet alleen, China staat al achter hem en vele andere landen zullen spoedig volgen. Tenzij uw nulland zijn wegen verandert, zal het als een afgelegen eiland buiten de nieuwe orde worden gelaten.

"Toen de Verenigde Staten de overwinning in de Koude Oorlog uitriepen, noemden de Amerikanen zich "Gods vertegenwoordigers op aarde", zonder verplichtingen, alleen verklaarde heilige belangen," zo bekritiseerde Poetin de elite in Washington. Sindsdien, zei hij, "zijn er nieuwe machtscentra ontstaan die het recht hebben hun eigen systemen, economische modellen en soevereiniteit te beschermen".

Deze "werkelijk revolutionaire, tektonische veranderingen in de geopolitiek, de wereldeconomie, de technologie en het hele stelsel van internationale betrekkingen" zijn "fundamenteel, revolutionair en onverbiddelijk", aldus Poetin.

Het zou een vergissing zijn te denken dat na een periode van tumultueuze veranderingen, de dingen weer worden zoals zij waren. "Dat zal niet gebeuren," verzekerde de Russische leider.

Toen de VS en hun bondgenoten een campagne begonnen om Rusland te isoleren vanwege het Oekraïne-conflict, hoopten zij de Russische economie en de maatschappij in haar geheel ten val te brengen. In plaats daarvan zijn de sancties een nederlaag geweest voor degenen die ze hebben opgelegd, waardoor de sociale en economische problemen zijn verergerd, de prijzen van levensmiddelen, elektriciteit en brandstof zijn gestegen en de kwaliteit van het leven in het hele Westen, maar vooral in Europa, is ondermijnd.

Poetin ziet de Westerse machtselite als "levend in een illusoir verleden". "Zij weigeren het voor de hand liggende te zien en klampen zich hardnekkig vast aan de schaduwen van het verleden. Zij schijnen bijvoorbeeld te geloven dat de westerse overheersing van de wereldpolitiek en -economie een onveranderlijke, eeuwige waarde is. Niets duurt eeuwig."

De westerse mogendheden worden nog steeds beïnvloed door de verstarde percepties van de machthebbers: zij zien andere landen als "achterlijk of achtertuin". "Zij behandelen hen nog steeds als kolonies en de mensen die er wonen als tweederangs burgers," zei Poetin.

Poetin had ook een duidelijke mening over de EU: "De Europese Unie heeft haar politieke soevereiniteit volledig verloren en haar bureaucratische elite danst naar andermans pijpen en aanvaardt alles wat haar van bovenaf wordt opgedragen, ten nadele van haar eigen bevolking en economie."

Hij voegde eraan toe dat de burgers van de eurozone een zware prijs zullen betalen voor "besluiten die niet stroken met de realiteit en indruisen tegen het gezond verstand", aangezien de EU alleen al door de sancties "meer dan 400 miljard dollar per jaar" aan directe verliezen zou kunnen lijden.

Rusland de schuld geven van de hoge energieprijzen en de inflatie is volgens Poetin "dwaas", Rusland is niet zo'n prominente manipulator van de wereldeconomie. Het Westen heeft de toestand alleen aan zichzelf te wijten; volgens hem hebben de zogenaamde G7-landen "de wereld systematisch in een enorme wereldwijde crisis gestort".

Volgens de Russische leider hebben het "blinde geloof van de EU in hernieuwbare energiebronnen" en het opgeven van langlopende aardgasovereenkomsten met Rusland vorig jaar tot een sterke stijging van de energieprijzen geleid. Tegelijkertijd gingen zowel de VS als de EU door met het hersenloos drukken van dollars en euro's.

Volgens Poetin verergert het beleid van de leiders van de EU en de VS "de ongelijkheden en de polarisatie in de samenlevingen, niet alleen op het gebied van de welvaart, maar ook op het gebied van de waarden en de oriëntatie van de verschillende groepen".

"Een dergelijke loskoppeling van de realiteit en de eisen van de samenleving zal onvermijdelijk leiden tot de opkomst van het populisme en de groei van het extremisme, ernstige sociale en economische veranderingen, decadentie en verandering van elite in Europa," zei de Russische leider in zijn visie op de toekomst van het continent.

Poetin wees erop dat de sancties van de VS en de EU tegen Rusland - vooral op de uitvoer van meststoffen en graan - een van de oorzaken zijn van de groeiende voedselonzekerheid in de wereld. Als de armste landen van de wereld binnenkort met hongersnood te maken krijgen, "zal dat geheel en al de schuld zijn van de Amerikaanse regering en de Europese bureaucratie".

De voedselzekerheidsproblemen zijn de laatste jaren ontstaan - niet de laatste maanden - door "het kortzichtige optreden van hen die gewoon zijn hun eigen problemen op te lossen ten koste van anderen" en de handelsstromen te verstoren door geld bij te drukken in een soort "roofzuchtige koloniale politiek", concludeerde Poetin.

Ter afsluiting van zijn 73 minuten durende toespraak zei Poetin dat het "duidelijk" was dat "sterke en soevereine staten" de regels zullen bepalen voor een "nieuwe wereldorde". Dit weerspiegelt het idee van een wereld van blokken die vorm krijgt, gedomineerd door verschillende machten en hun belangen.

Terwijl Poetin, China's Xi en enkele anderen de meest populaire leiders van de monopoliekapitalisten van het Westen schijnen te zijn, zal ik eens advocaat van de duivel spelen en aan het eind een paar ongemakkelijke vragen stellen.

Wat betekent het "einde van de monolithische wereld" eigenlijk, als alle machten, groot en klein, niettemin het crisismanuscript blijven volgen dat tot een dystopische technocratie leidt, experimentele pandemische vaccins verspreiden en de verschuiving naar digitale valuta, robotica en AI-technologie aansturen?

Zullen wij in de toekomst - volgens de ergste scenario's - in kleine kamertjes in slimme steden leven, insecten eten, niets bezitten, of zouden wij een post-schaarste wereld van "volledig geautomatiseerd luxe communisme" kunnen binnentreden?

Ik geloof niet zo in utopieën, want de huidige machtselite schijnt helemaal niets te willen delen, maar alleen maar VN-jargon te herhalen over het verkleinen van de "koolstofvoetafdruk" (of uiteindelijk het aantal mensen). Zou een herverdeling van de wereldmacht hierop enige invloed hebben, of zal het "nieuwe normaal" van de laatste jaren voortduren in een schijnbaar multipolaire wereld?

Bron: https://markkusiira.com/2022/06/20/vladimir-putin-ja-yksinapaisen-maailman-loppunaytos/