DIGITALISERING

Oplegging van digitalisering in de onderwijswereld

13.02.2022

Prof. Blanco spreekt hier over de situatie in Spanje. Het is duidelijk dat overal in Europa, ook in de Vlaamse Gemeenschap en natuurlijk in de Gemeenschap Wallonië-Brussel, de situatie zeer gelijkaardig is. De kritiek van Prof. Blanco is dus perfect relevant voor onze streken. Onze kinderen worden ook ernstig bedreigd door de nieuwe bepalingen en de huidige gezondheidssituatie, die inzet op afstandsonderwijs ten nadele van elke traditionele pedagogiek. Het is interessant op te merken dat Prof. Blanco het werk vermeldt van Prof. Manfred Spitzer die in Duitsland reeds lang de alarmbel luidde (RS).