CONSERVATISME

Conservatieve waarden en toekomstverwachtingen

Conservatieve waarden en toekomstverwachtingen
10.11.2022

In onze vorige publicatie hebben we gekeken naar gemeenschappelijke benaderingen in geopolitieke verkenningsmethoden die specifiek zijn voor westerse landen. Het is duidelijk dat er ook alternatieve modellen mogelijk zijn, waarbij een zuiver wetenschappelijke, rationele benadering duidelijk beperkt is omdat die historisch gebonden is aan het westerse wereldbeeldparadigma. Ten minste sinds de Verlichting is het eurocentrisme voortdurend doorgedrongen tot gemeenschappen in andere regio's en heeft het kennissystemen op een bepaalde manier getransformeerd, waardoor ze tot een soort gemeenschappelijke noemer werden gebracht. Deze homogenisering had ook gevolgen voor de analytische school in brede zin, die zich meer begon te houden aan wiskundige modellering en het werken met statistische gegevens (overigens is de weersvoorspelling grotendeels gebaseerd op het werken met vroegere meteorologische onderzoeksindicatoren).