VLADIMIR POETIN

Poetins cruciale toespraak wordt voorbereid: drie scenario's

Poetins cruciale toespraak wordt voorbereid: drie scenario's
21.09.2022

Wij - Rusland en de wereld - bevinden ons nu in een toestand die kan worden herleid tot het volgende patroon. We hebben het over de situatie in Oekraïne, die ontaardt in het begin van een echte wereldoorlog. Zoals elk schema vereenvoudigt het de werkelijkheid, maar maakt het haar tegelijkertijd zinvol en verheft het tot een bepaalde probabilistische structuur. Dit schema heeft drie objectieve vectoren van mogelijke ontwikkelingen en vier versies van de subjectieve positie. Aldus is er reeds in het begin een zekere asymmetrie zichtbaar, waarvan de betekenis zich zal openbaren naarmate het schema wordt beschreven.

Vladimir Poetin en de multipolariteit

15.08.2022

Sinds zijn ambtsaanvaarding als president van Rusland heeft Vladimir Poetin de aandacht van de media getrokken, en wel om twee belangrijke redenen. Ten eerste diende hij als jongeman bij de Sovjet-inlichtingendienst KGB en tijdens het uiteenvallen van de Sovjet-Unie was hij als kolonel werkzaam op het hoofdkwartier van de KGB in Dresden, Oost-Duitsland. Dit betekent dat de jonge Russische leider olifantachtige herinneringen heeft uit de Sovjettijd. Ten tweede werd de jonge Vladimir Poetin, die rechten heeft gestudeerd en ex-KGB officier is, na de val van de Sovjet-Unie korte tijd werkloos, totdat de burgemeester van Sint-Petersburg, Anatolij Sobtsjak, hem benoemde op het bureau, waar hij eerst als onderofficier diende en daarna loco-burgemeester werd. Deze twee ervaringen werden de voornaamste reden die de aandacht van de wereldwijde mainstream media op de schimmige, mysterieuze en onbegrijpelijke persoonlijkheid van de jonge Russische leider vestigde.