GENDERBELEID

Het genderbeleid: sociale manipulatie om een ander sociaal-productief model te implementeren

25.02.2022

Een van de debatten die nog open staan, is dat veel politieke activisten die kritisch staan tegenover de nieuwe ideologieën die door de Amerikaanse denktanks worden gepropageerd, toestaan dat het genderbeleid van kracht blijft, omdat zij dat beschouwen als een bijzaak die opgegeven moet worden om over belangrijker zaken te kunnen praten. Er zijn jaren verstreken sinds het begin van deze verschuiving van het progressivisme en goedbedoelend links in de richting van queer theorieën en aanverwante ideeën, zonder dat dit iets anders betekent dan een verdieping van de genderpolitiek, terwijl de belangrijk geachte kwesties, die over het algemeen te maken hebben met de onrechtvaardige economische verdeling, in het debat steeds verder weg komen te liggen.