NEUTRALITEIT

Geopolitiek realisme, multipolarisme en het vooruitzicht van neutraliteit

Geopolitiek realisme, multipolarisme en het vooruitzicht van neutraliteit
06.09.2022

Wij hebben reeds gewezen op het cruciale interne verband tussen de eis tot herstel van de volkssoevereiniteit en de voorwaarden voor de levensvatbaarheid van de democratie. Het idee van volkssoevereiniteit is op het niveau van de internationale betrekkingen verbonden met het idee van "zelfbeschikking van de volkeren": in principe heeft elk volk het recht zijn eigen ontwikkelingslijnen te volgen, in overeenstemming met zijn eigen historisch-culturele traject en territoriale ligging.