George Kennan

George F. Kennan of Leo Strauss?

20.05.2022

Vanaf de jaren vijftig tot 1997 voerden de VS een beleid van containment tegen de USSR en zijn opvolger Rusland. De strategie was erop gericht de invloed van de tegenstander te beperken zonder hem rechtstreeks te confronteren. Dit was het recept van George F. Kennan. Vanaf de jaren '90 begon de neoconservatieve invloed op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken echter toe te nemen, toen discipelen van Leo Strauss op belangrijke posten kwamen, en de uitbreiding van de NAVO en een steeds meer gesloten omsingeling tegen Rusland bevorderden.