Daria Doegina

De metafysica van de oorlog

De metafysica van de oorlog
11.01.2023

Vandaag wil ik mijn mening geven over de metafysica van de oorlog en het filosofische begrip van wat er gebeurt. Zonder dit begrip zullen we niet in staat zijn de volle omvang van de huidige confrontatie te begrijpen. Het behoeft geen betoog dat ik de informatieruimte op de voet volg en er live commentaar op geef. Vandaag wil ik de huidige gebeurtenissen echter bekijken vanuit een filosofisch perspectief.

Het concept van het arme subject

Het concept van het arme subject
21.10.2022

Een karakteristiek kenmerk van de Russische filosofie is volgens sommige historici van de Russische filosofie het ontologisme van het denken. De positie van ontologisme in de filosofie, in tegenstelling tot de tegenovergestelde positie van gnoseologisme, houdt in dat niet het proces van denken, maar het object van het begrijpen voorop staat. Omdat wij aan de kant van de ontologie staan, proberen wij eerst en vooral de vraag te identificeren en te beantwoorden: WAT is, WAT is het object van onze kennis, WAT is het brandpunt van onze intellectuele intuïtie.

De hemel hier op aarde: bespiegelingen in de marge van Darya Dugina's eerste boek in het Italiaans

De hemel hier op aarde: bespiegelingen in de marge van Darya Dugina's eerste boek in het Italiaans
29.09.2022

Darya is dood. Zij is een martelaar van de politiek. Ook de politiek kent haar martelaren in de geschiedenis. Darya is een martelaar van de Euraziatische zaak die de noodzaak van Traditie bevestigt, die zich metapolitiek uitdrukt in de vorming van multipolaire beschavingen in evenwicht en harmonie met elkaar, die zich verzetten tegen en strijden tegen de anti-beschaving van de nieuwe wereldorde. Darya leeft nu. Zij leeft in onze harten en spoort ons onophoudelijk aan om te strijden voor het Goede tegen het Kwade, voor de Waarheid tegen de Dwaling, voor de Beschaving tegen de satanische chaos van de goudheren van Davos.

Darya Doegina op de 16de Internationale Conferentie "Het universum van het Platonisch denken"

26.09.2022

De politieke filosofie heeft altijd geen volledige erkenning gekregen en richtte zich op de analyse van de metafysische aspecten van het Neoplatonisme. Neo-Platonische begrippen als "duurzaamheid" (μονή), "emanatie" (πρόοδος), "terugkeer" (ὲπιστροφή), enz. werden in historisch-filosofische werken los van de sfeer van de Politiek (1) behandeld. Zo werd de Polity alleen geïnterpreteerd als een stadium van opklimming naar het Goede, ingebed in het rigide hiërarchische model van het Neo-Platonische filosofische denken, maar niet als een onafhankelijke pool van het filosofische model.

Robert Steuckers: Interview voor Breizh-Info over Daria en Alexander Doegin

16.09.2022

Robert Steuckers is een Belgische vertaler, theoreticus en schrijver, die meer dan 30 jaar geleden ooit dicht bij Nieuw Rechts stond, en die Alexander Doegin kent, de denker van het neo-eurasisme die door de internationale pers voorgesteld wordt als de invloedrijkste ideoloog in de kringen van de macht in Rusland, en wiens dochter Daria bij een aanslag in Moskou om het leven gekomen is. Lionel Baland interviewde hem voor Breizh-info.

Is er een politieke filosofie in de Neo-Platonische traditie?

Is er een politieke filosofie in de Neo-Platonische traditie?
05.09.2022

Friedrich Nietzsche noemde Plato, in zijn lezingen over de Griekse filosofie, een radicale revolutionair. Plato is, in Nietzsche's interpretatie, degene die het klassieke Griekse begrip van de ideale burger overstijgt: Plato's filosoof komt boven de religiositeit uit, en overpeinst rechtstreeks het idee van het Goede, in tegenstelling tot de andere twee eigenschappen (oorlog en ambachtslieden).

Beschouwingen over Daria Platonova's Metafysica van grensgebieden

05.09.2022

Op de Euraziatische School van 13 augustus las Dasha haar paper "The Metaphysics of the Frontier". Sommige Euraziërs, of jongeren die dat willen worden, zagen en hoorden haar voor de eerste en, tot hun grote verdriet, de laatste keer. Dasha sprak levendig, energiek en welsprekend, wat niet kon nalaten indruk te maken op jonge mensen die in leeftijd niet veel van Dasha verschilden. Haar heldere denken, het vermogen om haar argumenten te verwoorden en haar boodschap gemakkelijk aan het publiek over te brengen, gezien het feit dat zo'n energie en ongelooflijke overtuigingskracht van een jong meisje komt, hebben de dynamiek van de school positief beïnvloed, en hopelijk ook vele deelnemers gemotiveerd om hun kracht en wil aan onze gemeenschappelijke zaak te wijden.