Alexander Dougin Nieuw rechts

De winnende filosofie

05.06.2022

In principe heeft iedereen het recht om een beschaafde keuze te maken tussen trouw en verraad. Het liberalisme is aan het verliezen in Rusland en liberalen zijn consequent als ze vertrekken. Het ligt ingewikkelder met degenen die hier nog zijn. Ik doel op die westerlingen en liberalen die nog steeds de basisnormen van de moderne westerse beschaving delen, maar om de een of andere reden in Rusland blijven ondanks de kloof die reeds tussen Rusland en het Westen is ontstaan; zij zijn het grootste obstakel voor echte en zinvolle patriottische hervormingen.