Plotinus

Is er een politieke filosofie in de Neo-Platonische traditie?

Is er een politieke filosofie in de Neo-Platonische traditie?
05.09.2022

Friedrich Nietzsche noemde Plato, in zijn lezingen over de Griekse filosofie, een radicale revolutionair. Plato is, in Nietzsche's interpretatie, degene die het klassieke Griekse begrip van de ideale burger overstijgt: Plato's filosoof komt boven de religiositeit uit, en overpeinst rechtstreeks het idee van het Goede, in tegenstelling tot de andere twee eigenschappen (oorlog en ambachtslieden).