Geopolitics

De notie van Toeran in de geopolitieke opvattingen van de Euraziatici van de jaren 1920

De notie van Toeran in de geopolitieke opvattingen van de Euraziatici van de jaren 1920
31.01.2023

Het gecombineerde begrip Iran en Toeran heeft in de loop van de geschiedenis vele wijzigingen ondergaan. Het klassieke gebruik wordt in verband gebracht met middeleeuwse Perzische heldendichten, met name Firdausi. In dit geval wordt Iran opgevat als een staat van sedentaire boeren en Toeran als een wereld van nomaden uit Centraal-Azië (in de oudheid Iraanssprekend, vanaf de 6e eeuw na Christus Turkisch en Mongoolssprekend).

Turkije en Zweden tegen NAVO

Turkije en Zweden tegen NAVO
25.01.2023

Dit weekend heeft de ratificatie van het Zweedse NAVO-lidmaatschap weer een grote stap achteruit gezet toen Rasmus Paludan, bekend om zijn anti-islamitische optredens, van de Zweedse autoriteiten toestemming kreeg om voor de Turkse ambassade in Stockholm te "protesteren" door een Koran te verbranden.

Risico's voor de Euraziatische integratie

Risico's voor de Euraziatische integratie
19.01.2023

De informele top van de staatshoofden van het GOS in Sint-Petersburg op 26-27 december 2022 toonde de bereidheid van alle deelnemers om samen te werken en te interageren op een groot aantal gebieden. De toespraken van vele presidenten inspireerden tot optimisme over de ontwikkeling van gezamenlijke initiatieven zoals de CSTO en de EAEU. Tegelijkertijd hebben de partners de afgelopen jaren, vooral sinds het begin van de speciale operatie in Oekraïne, acties ondernomen die op zijn minst als een afwachtende houding kunnen worden gekwalificeerd. Soms, zoals in het geval van de Armeense premier, was er sprake van regelrechte chantage.

Andrei Fursov: Rusland zal de toekomst van de wereld bepalen

Andrei Fursov: Rusland zal de toekomst van de wereld bepalen
16.01.2023

De Engelse historicus en filosoof Arnold Toynbee mocht Rusland niet, maar hij merkte op dat zijn geopolitieke expansie altijd defensief van aard is geweest. De Russen proberen de grenzen zo ver mogelijk te verleggen, omdat Rusland anders niet wordt beschermd tegen het Westen of het Oosten. Er zijn dus bufferzones nodig.

Strijd om de Noordpool verhevigt zich

Strijd om de Noordpool verhevigt zich
09.01.2023

De strijd om het Noordpoolgebied is misschien niet zo duidelijk als om andere geopolitieke invloedssferen. Toch gebeurt het en met de EIA in Oekraïne neemt de confrontatie van Rusland met andere landen die aan de Noordpool grenzen alleen maar toe. In de meeste gevallen zet de soevereine houding van Moskou de westerse landen aan tot militarisering van de regio, en wordt er gepleit voor meer controle en toegang tot hulpbronnen.

Spaanse soevereiniteit en geopolitieke toekomst

Spaanse soevereiniteit en geopolitieke toekomst
29.12.2022

Wij die in het Westen leven zijn als gevangenen met een blinddoek over onze ogen. Hoewel we de vrije hand hebben om ons van de sluier te ontdoen, is er onder de mensen zelfs geen verlangen meer om die bevrijdende stap te zetten. Om het plaatje compleet te maken: wij, de bewoners van dit deel van de wereld, liggen rustig op een kruitvat te wachten tot iemand de lont aansteekt. Een niet-Europese macht, de Noord-Amerikaanse macht, lijkt hem al te hebben aangestoken. Het probleem is dat we eigenlijk geen buskruit of andere conventionele brandbare stoffen onder onze stoelen hebben, wat al te vrezen zou zijn. We hebben het over kernwapens.