Society

Pages russes

Pages russes
30.01.2023

Robert Steuckers is met name medeoprichter van Synergies européennes, waar hij de stellingen van een pan-Europees antikapitalistisch Grootruimte verdedigt. Als tolk, identiteitsactivist en polyglot is deze zeer gecultiveerde intellectueel, een hyperactieve specialist in geopolitiek en Oost-Europese landen, een man die perfect geïntegreerd is in het westerse politieke leven, dankzij zijn beheersing van vele Europese talen. Hij heeft verschillende boeken gepubliceerd en deelgenomen aan vele conferenties op ons continent.

Narren in een gek Europa

Narren in een gek Europa
26.01.2023

Europese politici, vervreemd van de werkelijkheid, denken dat Europa een oase van democratie en beschaving is in een wereld bevolkt door barbaren. De droom van de Brusselse federalisten, de Europese Unie, is een nachtmerrie geworden: het is een economische ruimte in verval geworden, een gettometropool vol immigranten, waarvan de autochtone bevolking gedwongen wordt haar levensstandaard en veiligheid op het spel te zetten. De vroegere Europese hoge cultuur is al een museum geworden, en de huidige stand van zaken is in veel opzichten even smakeloos als die van de Verenigde Staten.

De hemel hier op aarde: bespiegelingen in de marge van Darya Dugina's eerste boek in het Italiaans

De hemel hier op aarde: bespiegelingen in de marge van Darya Dugina's eerste boek in het Italiaans
29.09.2022

Darya is dood. Zij is een martelaar van de politiek. Ook de politiek kent haar martelaren in de geschiedenis. Darya is een martelaar van de Euraziatische zaak die de noodzaak van Traditie bevestigt, die zich metapolitiek uitdrukt in de vorming van multipolaire beschavingen in evenwicht en harmonie met elkaar, die zich verzetten tegen en strijden tegen de anti-beschaving van de nieuwe wereldorde. Darya leeft nu. Zij leeft in onze harten en spoort ons onophoudelijk aan om te strijden voor het Goede tegen het Kwade, voor de Waarheid tegen de Dwaling, voor de Beschaving tegen de satanische chaos van de goudheren van Davos.

Een poging tot dialoog tussen beschavingen

Een poging tot dialoog tussen beschavingen
28.09.2022

Meer dan honderd delegaties uit 50 landen nemen deel. Onder de religieuze leiders die deelnemen aan de conferentie zijn vertegenwoordigers van de Russisch-orthodoxe kerk (metropoliet Anthony van Volokolamsk, voorzitter van de afdeling voor externe kerkelijke betrekkingen van het patriarchaat van Moskou; metropoliet Alexander van Astana en Kazachstan; de secretaris van het departement voor externe kerkelijke betrekkingen voor interreligieuze betrekkingen, uitvoerend secretaris van de Interreligieuze Raad van Rusland priester Dimitri Safonov), leiders van moslimgemeenschappen en -organisaties, zoals de hoogste imam van Al-Azhar sjeik Muhammad Ahmad At-Tayeb. Ook aanwezig voor de Orthodoxe Kerken was Theophilos III, Allerheiligste en Gezegende Patriarch van de Heilige Stad Jeruzalem, geheel Palestina, Arabië, Syrië, de twee oevers van de Jordaan, St. Sion en Kana van Galilea.

Moge het eschatologisch optimisme van Daria Doegina ons blijven leiden

Moge het eschatologisch optimisme van Daria Doegina ons blijven leiden
08.09.2022

Zoals vaak het geval is wanneer een geliefde plotseling vertrekt, hebben wij die indruk van onwerkelijkheid, wij hebben moeite om het onvermijdelijke te beseffen. Wij dwalen als in een zwevende wereld, bewoond door dat vreemde gevoel dat wij nog met onze geliefde zullen kunnen praten, dat wij zelfs nog samen het onthutsende nieuws zullen kunnen bespreken dat zich afspeelt en dat haar rechtstreeks aangaat. De twee Darias die ik kende: de openbare en de particuliere, en dit kleine mensje, zo kinderlijk en toch zo dapper om in het hart van de voortdurende wereldomvattende en eschatologische oorlog te staan, worden hier in elkaar geschoven.

Systemisch milieuactivisme tegenover instrumenteel milieuactivisme

Systemisch milieuactivisme tegenover instrumenteel milieuactivisme
07.09.2022

Milieubescherming is een van de meest cruciale en gemakkelijkst te instrumentaliseren kwesties in de hedendaagse wereld. Om de structurele aard van het probleem te begrijpen, moet men beginnen met een fundamenteel begrip van de onderliggende mechanismen van de dynamiek van het kapitaal, die gekenmerkt wordt door de intrinsieke behoefte aan eeuwigdurende groei en concurrentie tussen de economische subjecten. Het kapitalistische produktiesysteem verdraagt het niet lang zonder groei te blijven (steady state) en werkt volgens een "positief terugkoppelingssysteem", waarbij bij elke cyclus het produkt (output) de investering (input) moet vermeerderen. De steady state voor de maatschappij en de economie zou de ineenstorting van het kapitalistische model declameren.

Naar de Grote Zee : In memoriam Darya Aleksandrovna Dugina

Naar de Grote Zee : In memoriam Darya Aleksandrovna Dugina
29.08.2022

Ten tijde van het schrijven van dit rouwbericht, precies zes maanden geleden, sinds 24 februari 2022, is er een zee van bloed vergoten vanuit een zich nog immer vullend bloedbad, eerst alleen over de velden van Klein-Rusland en nu, naar mate het geweld escaleert en naar uitspreidt, over de snelwegen van Groot-Rusland, En niemand weet hoe ver het nog zal spreiden buiten de Ruslanden. Nie-mand wordt gespaard, soldaat noch burger, volwassene noch kind, man noch vrouw, schuldige noch onschuldige. Woorden schieten tekort om de afschuw en verontwaar-diging van de vele miljoenen uit te drukken die gedwongen zijn machteloos toe te kijken bij dit bloedvergieten, Bij de wreedheid en onrechtvaardigheid die nu alle redenen en grenzen te boven gaan terwijl het Rijk der Leugens zich voedt met het bloed en de pijn van hen die het tot meegaandheid, zwijgen en vergetelheid wil dwingen - of uit het bestaan wil "cancellen". Laat geen woord verspild zijn aan hen die nu dat Boze Rijk regeren, arrogant gezeten is op de ruïnes van het ex-vrije Westen, vastbesloten om de hele wereld tot slaaf te maken in webben van woeker, bedrog en terreur - de heersers ervan begrijpen alleen daden. Vele woorden van wijsheid werden in het Westen gesproken voordat het in het kwaad verviel - een paar zullen hier volstaan om uitdrukking te geven aan de vastberadenheid van alle goede mannen, en vrouwen, om zich tegen dit diepe kwaad te verzetten:

Guo Xi En De Grote Leegte In Tijden Van De Instorting Van Het Westen

Guo Xi En De Grote Leegte In Tijden Van De Instorting Van Het Westen
25.08.2022

Het is niet de bedoeling van deze bijdrage om een diepgaande analyse of een uitputtend essay te geven over de complexe en rijke geschiedenis van de schilderkunst van de Song Dynastie. Het is de bedoeling een bescheiden, vluchtige blik te werpen in het klassieke Chinese denken... dat ons waardevolle lessen kan bieden voor onze kijk op de wereld en de kosmos, nu de westerse wereld steeds verder instort.