Мисија

Портал Geoполитика.ру је платформа за стално посматрање геополитичке ситуације у свету, на основу примене метода класичне и посткласичне геополитике. Портал прати линију евроазијског приступа. Аналитичка група блиско сарађује са Међународним евроазијским покретом, Центром за геополитичке експертизе и Центром за конзервативне студије, као и са неким од ранијих припадника Аналитичког центра Катехон.

Мисија портала је да промовише мултиполарни свет заснован на поретку “Великих простора”. Наш циљ је борба за нови, Четврти Номос Земље (према терминологији К. Шмита). Овај Номос мора бити радикално другачији од униполарног глобалистичког модела, заснованог на диктатури либералне идеологије.

Полазимо од основних принципа културолошке антропологије (Ф.Боас и његова школа), према којој не постоји и не може постојати заједничка универзална мера за упоређивање култура и цивилизација. Не постоји апсолутни напредак, нити апсолутни регрес и нико нема право да неке земље, народе, или културе сматра развијенијим, а неке друге "мање" развијеним, или да намеће јединствене критеријуме и вредности за све њих.

Време и простор су социолошки конструкти, који су у потпуности зависе од друштва. Преласком из једног друштва у друго, не мења се само језик, вера и обичаји, већ и разумевање најосновнијих ствари - Бог, човек, време, простор.

Поштовање идентитета сваког народа, сваке цивилизације и сваке културе лежи у основи тог мултиполарног модела, за који се активно залажу аналитичари, политиколози, социолози и етнолози, који су се окупили око нашег портала.

У области идеологије, ми одбацујемо све три политичке теорије европске Модерне:

  1. Либерализам,
  2. Комунизам
  3. Фашизам,

и сматрамо их потпуно недостојним у разумевању суштине тих процеса који се одвијају око нас у савременом свету, и у складу са принципима Четврте политичке теорије.

На овим премисама се заснивају наше анализе процеса у области политике и међународних односа.

editor( )geopolitica.ru