20. век

Трансформација рата у многополарном периоду

16.09.2018

Иако је међу теоретичарима дуго присутно мишљење да се свет већ увелико налази у ери мултиполаризма, не постоји опште прихваћена историјска одредница која би такав поредак озваничила. Ипак, 2014.

Трансформација рата у биполарном поретку

14.09.2018

Природа „хладног“ надметања суперсила преко земаља Трећег света узроковала је значајну трансформацију рата током биполарног глобалног поретка.