economia

Lubmy się

Wikimedia commons
Wikimedia commons
03.09.2018

Spór socjal-polityczny wykreowany w Polsce toczyć się ma między ludźmi ubogimi, którzy ciężko pracując doszli do czegoś, co sami uważają za sukces - a ludźmi biednymi, którym szans na pracę odmówiono, a teraz (u)daje się rekompensatę mizerną jałmu