LATIJNS-AMERIKA

Wanneer hegemonie faalt

16.06.2022

Van 6 tot 10 juni vond de OAS-top plaats in de Verenigde Staten. Het oorspronkelijke doel van de top was het imago van de VS in Latijns-Amerika te herstellen en te proberen het westelijk halfrond te consolideren tegenover Rusland en China. Maar niet alles ging volgens plan.

De dageraad van een nieuw Latijns-Amerika: protestants en pro-Amerikaans

17.02.2022

Latijns-Amerika is de plaats waar de kruistocht uitbrak, dat wil zeggen de harde geo-religieuze confrontatie tussen de protestantse Internationale in Washington en de katholieke kerk. Het is ook het toneel waar, gezien de enorme en radicale veranderingen die de laatste decennia als gevolg van dit conflict hebben plaatsgevonden, kan worden begrepen wat er in de praktijk, op het niveau van het buitenlands beleid, gebeurt wanneer een samenleving van gedaante verandert, of liever gezegd zich tot een nieuw geloof bekeert.